- Det er viktig at folk melder sin interesse nå, da det er kamp om midlene som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har til rådighet for å erstatte Telenors gamle kobbernett når dette legges ned, sier kommunikasjonssjef i Harstad kommune, Øivind Arvola.

- Interesselistene vil være med på å prioritere hvem som får utbygging i denne omgang, legger han til.

En oppgradering vil gi en hastighet på 30 mbit eller mer.  Men det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor mange som melder sin interesse for å skaffe seg bredbånd. Erfaringsmessig blir tilknyttingsprisen for abonnenter betydelig større om man kommer senere og bestiller bredbånd enn i selve utbyggingsfasen.

- Blir det utbygging, vil det bidra til at områdene blir enda mer attraktive, og folk kan få et bredere tilbud av digitale tjenester. Det kan kanskje også bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger og få nye, gode kommunale tjenester. Det er viktig at man tenker langsiktig nå når denne sjansen byr seg, sier han.

Se https://www.harstad.kommune.no/naa-soeker-vi-penger-til-bredbaand-soer-i-kommunen.6221405-460105.html for å melde interesse.