Hvert år dropper 22 prosent av ungdommene ut av videregående skole, og det er flere gutter enn jenter som dropper ut. I tillegg gjør guttene det dårligere enn jentene – i alle fag. Nå skal de gutta som sliter mest, få hjelp – Guttas Campus kommer til Harstad.

Til nå er det gjennomført Guttas Campus på Østlandet og Vestlandet, mens sommeren 2022 kommer dette til  Nord-Norge for første gang. Harstad er valgt som vertskommune og mange kommuner i Troms og Nordland er invitert til å bli med.

Universitetet er med på laget

Guttas Campus er et etablert konsept, men Institutt for vernepleie og Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF) ved UiT Norges arktiske universitet er koblet på. Disse forsker mye på frafall fra videregående opplæring og ønsker å forske på effekten av Guttas Campus.

For å gi informasjon om opplegget, inviteres det til informasjonsmøte for foreldre til gutter i niende klasse torsdag 17. mars kl 1800 – 1930, på kulturhuset

Intensiv læring – med oppfølging

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år etter campen. Målgruppen er gutter som er ferdig med 9. klasse og som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig.

Hovedmålet er å bidra til at gutter fullfører videregående skole.

Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Guttas Campus bygger på et konsept hentet fra Danmark, og ble første gang arrangert i Norge i 2018. 

Et spleiselag

Deltakelse er frivillig og gratis for ungdommen, mens det er den enkelte kommune som deltar som kjøper et visst antall plasser. Det at ungdom dropper ut av videregående skole er på sikt kostbart for samfunnet, i tillegg til at det åpenbart får konsekvenser for de menneskene det gjelder.

Farene ved frafall

 – Ser vi på Norland så er det 55 prosent som gjennomfører på normert tid, mens tallene for Troms er 57 prosent og Finnmark 47 prosent, sier Gro Hilde Ramsdal, førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet.

Dette betyr at det er en betydelig grad av frafall og i tillegg er den harde realiteten at gutter både har en større del av dette frafallet og at de gjør det dårligere en jentene – i alle fag.

Fullføres ikke videregående skole gir det:

  • større risiko for arbeidsløshet
  • større risiko for å begå en forbrytelse
  • større risiko for å misbruke rusmidler
  • større risiko for å motta trygdeytelser
  • større risiko for å bli varig arbeidsufør
  • et betydelig lønnstap sett i livsløpsperspektiv, når vi sammenligner med de elevene som fullfører

Les mer på hjemmesiden www.guttascampus.one.  Se film om hva guttene selv sier om sitt utbytte av Guttas Campus, samt intervju med foreldre og lærere:

2 gutter om utbytte av Guttas Campus - presentert av Kavlifondet

Guttas Campus - hva sier foreldre og lærere?