Å være foreldre til tenåringer kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Har man en ungdom som strever kan det være ekstra utfordrende. Det kan ofte være vanskelig for foreldre å takle når ungdom er triste, sinte eller usikre og foreldre kan oppleve å føle seg avvist i sitt forsøk på å hjelpe.

Hovedfokuset i Tuning in to Teens er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og tenåringen. Foreldreprogrammet fokuserer på utviklingsmessige behov hos tenåringer og integrerer et større fokus på aksept og empati. I tillegg ønsker man at foreldre oppnår økt evne til selvregulering, i tilfeller hvor tenåringen avviser dem eller søker uavhengighet.  

Gruppekurset går over 6 ganger og tema vil blant annet være:

 • Tenåring – alderstypiske trekk.
 • Redusere følelsesmessig og atferdsmessig vansker hos tenåringen – og øke foreldrenes bevissthet/regulering av egne følelser.
 • Forbedre relasjon mellom foreldre og tenåringer og redusere konflikt.
 • Hvordan snakke bedre med ungdom om hvordan de har det – kommunisere forståelse og empati.
 • Hvordan forholde seg til ungdom når de viser tristhet, sinne, angst eller avvisning.
 • Hvordan få større grad av følelsesmessig nærhet med ungdommen sin og se ungdommens følelser som er mulighet for nærhet og læring.


Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, samtale og erfaringsutveksling. Det er ikke nødvendig å «utlevere» sin ungdom eller livssituasjon, men det forutsettes at dere bidrar med eksempler og erfaringer.
Gruppa er basert på foreldreveiledningsprogrammet «Tuning in to Teens» som gis tenåringsforeldre med barn/ungdom i alderen 10-19 år. 

Første kurset er for tenåringsforeldre med ungdom på ungdomsskolen.

Gjennomføres på Familiens hus, , Asbjørn Selsbane gate 9.

Datoer

 • Tirsdag 6.9.22 kl. 17.30 – 20.00
 • Tirsdag 13.9.22 kl. 17.30 – 20.00
 • Tirsdag 20.9.22 kl. 17:30 – 20.00
 • Tirsdag 27.9.22 kl. 17.30 – 20.00
 • Tirsdag 4.10.22 kl. 17.30 – 20.00 (med forbehold pga høstferie)
 • Tirsdag 11.10.22 kl.1730 – 20.00

Pris: Gratis

Velkommen!

 Påmelding til:

Ragnhild Führer – Iversen Tlf: 46 84 71 45 ragnhild.fuhrer-iversen @harstad.kommune.no

Kari Anne Meyer Holte tlf: 947 80 581 kari.holte@harstad.kommune.no