Streikerammede elever i grunnskolen kan  inntil videre gå gratis i Grottebadet i ordinær åpningstid i ukedagene.

Alle grunnskole-elever i Harstad (elevene på barne- og ungdomsskolene) kan fra i dag, 22. september, bruke Grottebadet gratis i ordinær åpningstid, mandag til fredag.
Se åpningstider her.

Dette er et tilbud til streikerammede elever i grunnskolen, og Harstad kommune tar regningen.

Elevene kan ha med seg en foresatt.  Alle under 10 år, eller de som ikke er svømmedyktig, må ha med seg foresatt. Dette for å ivareta sikkerheten i forbindelse med opphold i Grottebadet.

Elever som skal benytte denne ordningen, henvender seg til kassa ved inngangen til Grottebadet for å bli registrert.

Dette kommer i tillegg til andre tilbud, som du kan lese om her.