• Det er to gratis kurs, ett om hverdagsøkonomi og ett om gjeld.
  • Kursholder Arman Vestad har selv hatt store gjeldsproblemer tidligere. Etter at han fikk orden på økonomien har han jobbet 15 år i Nav, og har holdt tilsvarende kurs som dette i like mange år. 
  • Kurset avholdes gjennom Zoom - et digitalt webinar. .
  • Sendingen varer i en time. Alle kurs starter kl 13. Undervisningen varer fra 30-45 minutter, og du kan sende inn spørsmål anonymt underveis. Kursholder forsøker å svare på alle spørsmål innenfor denne tiden med motto “100 % respons”.
  • Ved å velge anonym profil når du stiller spørsmål i chatten vil du være helt anonym for de andre deltakerne. (valget om anonymitet tar du inne i webinar-rommet)
  • Har du mye gjeld, bør du ta begge kursene. Du melder deg likevel på en i gangen.

Kursdatoer

9 mars og 21 mars.

Påmelding

Kurset er bare tilgjengelig for kommuner med avtale. Påmelding skjer her:

https://kurs.finansiellhelse.no

 

Minikurs på nett om hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering

Finansiell Helses Minikurs er spesielt utviklet for personer som er kommet i kontakt med NAV på grunn av redusert inntekt. Mange kommuner har utfordringer med å oppfylle §17, spesielt etter den voldsomme pågangen under korona-epidemien.

Minikursene kan gjennomføres på PC eller mobil, og har konkrete eksempler og grafiske forklaringer som skaper interaksjon og engasjement. Kursene er et lavterskeltilbud som kan avlaste rådgivere i NAV ved å gi grunnleggende informasjon om hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering. Vi hjelper brukeren å stake ut en bærekraftig kurs for sin personlige økonomi, og gir informasjon om rettigheter, plikter og hvem man kan kontakte om man trenger ytterligere oppfølging.

Kursene har en varighet på 35-45 minutter, med påfølgende 15-25 minutter spørsmål og svar.
Hver av kursene avholdes med 14 dagers mellomrom.

 

Minikurset «Hverdagsøkonomi»

Kurset har hovedvekt på hva du selv kan gjøre når du selv mister inntekt. Vi går gjennom koblingen mellom følelser og økonomiske valg, og vil motivere til å bli en råtass på å leve på lite, og forbli det også over tid.

•             Nivå 1: Endringer og innsparinger som ikke forandrer livskvaliteten

•             Nivå 2: Endring av vaner som påvirker økonomien

•             Nivå 3: Kutt og endringer som monner, men kan være ubehagelige

•             Tilpassing av utgifter til 14-dagers utbetaling

Etter hvert kurs er det en spørsmål og svar-runde, hvor kursleder svarer på anonymt innsendte spørsmål fra deltakerne. Kurset avholdes annenhver uke.

Alle deltakere får kursbevis og en huskeliste med de viktigste tiltakene på epost.

 

Minikurset «Gjeldshjelpen»

Kurset er en praktisk innføring i hvordan man tar grep for å redusere gjeld. Vi går også gjennom de psykologiske utfordringene mange får når gjelda er i ferd med å vokse seg for stor, og hvordan man motiverer seg over tid for å gjøre de nødvendige tiltakene.

•             Slik kommer du i gang: Hva er lurt å gjøre først?

•             10 steg til gjeldsfrihet

•             Oversikt over rettigheter og plikter

•             Oversikt over mulige løsninger

Etter hvert kurs er det en spørsmål og svar-runde, hvor kursleder svarer på anonymt innsendte spørsmål fra deltakerne. Kurset avholdes annenhver uke, 10 ganger i første halvår, og 10 ganger i andre halvår.

Alle deltakere får kursbevis og en huskeliste med de viktigste tiltakene på epost.