Etter at det politisk ble vedtatt oppstart av planarbeidet i utvalg for plan og næring 20. februar, inviterte Harstad kommune til et møte for å diskutere et mulig samarbeid. Det ble da nedsatt en ressursgruppe som skal bistå arbeidet med kunnskap, idéer, samt utføre oppgaver.

Ressursgruppa består av representanter fra

  • Harstad historielag
  • Fortidsminneforeningen
  • Bjarkøy historielag
  • Sør-Troms museum
  • Harstad Skipsindustri

Vi ønsker også samarbeid med flere, og ønsker innspill til hvilke kulturminner som bør registreres. Les mer på denne siden om hvordan du kan gi innspill samt være med og registrere kulturminner. Alle kan gjøre dette. Send innspill om hvilke kulturminner du mener bør registreres på epost til rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no, eller registrer kulturminnet selv i skjemaet som du finner på denne siden. Vi vil fortløpende lage en oversikt over innspill og registrerte kulturminner, som er tilgjengelig fra våre nettsider.

For at arbeidet skal være gjennomførbart er har vi laget noen kriterier for hvilke kulturminner som kan få prioritet i denne utgaven av kulturminneplan. Dette er ikke absolutt, men det er her fokus skal være i første omgang. Disse er:

  • En by blir til/industrihistorien
  • Krigshistorien
  • Kystkultur
  • Av disse prioriteres kulturminner som befinner seg langs turstier eller som på annen måte er enkelt tilgjengelig for publikum, samt
  • ...enkeltminner i større kulturmiljø eller minner som på grunn av sin landskapsmessige plassering antas å ha høy kulturhistorisk verdi

Vi i Harstad kommune ser fram til samarbeidet, og gleder oss til å ta fatt på kulturminneplanen.