Vi har videreutviklet måten vi jobber med forbedringsarbeidet på, og har hatt opplæring gjennom Sintef og Vestre Toten kommune (VTK). Våre 2 piloter, Omsorg sør- hjemme tjenesten 2 og NAV Harstad- flyktningeteamet, har sammen med oss vært gjennom kursdager for å lære oss VTK sin Lean modell. Bakgrunn for dette var å tilegne oss verktøy og metoder som gjorde oss bedre i stand til å tenke kontinuerlig forbedring, læring og utvikling i arbeidshverdagen. Det er gjennom ansattes erfaringer man oftest finner gode løsninger. Det gjelder bare å få satt dem i system.

Erfaringene har bidratt til at vi nå har funnet vår egen modell for innføring av Læringslean i Harstad kommune. Denne har vi stor tro på, og er allerede i gang med innføring av modellen i 7 avdelinger. Det planlegges med oppstart i ytterligere 7 avdelinger i løpet av januar-februar måned i 2016.

Avdelinger som starter med Læringslean har ukentlige tavlemøter. Dette er en arena for å tenke kontinuerlig forbedring i arbeidshverdagen samt en mulighet for å stoppe opp, korrigere, evaluere og komme med nye forslag til tiltak på utfordringer som måtte være. Vi ser at dette er et langsiktig arbeid som bidrar til å bedre samarbeidet i avdelingen, hvor resultatet er bedre arbeidsmiljø, økt kvalitet på tjenester og fokus på verdiskapende arbeid. Det samspillet som skapes mellom ledere og ansatte, bidrar til felles forståelse for veien man må gå for å nå de målene som er satt for avdelingen, og det aktuelle tjenesteområdet.

I samtale med ledere og ansatte får vi tilbakemelding på at forbedringstavlen er et nyttig verktøy i en travel arbeidshverdag. På tavlen synliggjøres blant annet tiltak som må til for å nå avdelingens kvalitetsmål. Ansatte tar selv tak i gjennomføringen av forslagene, enten alene eller sammen med en kollega. De utvikler og finner løsninger som iverksettes innen fastsatte tidsfrister. Vi ønsker å etablere en kultur, hvor alle ansatte føler et ansvar for å ta tak i ting som bringer oss fremover. Vi erfarer at økt fokus på det man utfordres på, bidrar til bedre kvaliteten og forsterker arbeidsmiljøet.

Forbedringstavlen sikrer god dokumentasjon på det arbeidet som hele tiden er i fokus. Her vil det føres statistikker på kvalitetsmål, forbedringsforslag og refleksjonsarbeid.

Monica og Jorunn, leanveiledere.