Båthavnene og båteierne må i større grad sørge for å følge opp det ansvaret de har i dag for å unngå forurensning fra båtopplag og båtpuss. Virksomheter som genererer farlig avfall har plikt til å levere dette avfallet til godkjent mottak, minst en gang i året. For privatpersoner er det gratis å levere farlig avfall til HRS.

Tips om hvordan båtpussen kan bli miljøvennlig finner du i brosjyren ”Båtliv – en ren glede” fra Ren Marina. Prosjektet Ren Marina arbeider for å legge til rette for økt innsamling av farlig avfall og avskrap/pussestøv fra båter i marinaer og opplagsplasser og er støttet av Miljøverndepartementet.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har tatt miljøprøver fra 13 småbåthavner i Norge som viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Noen av miljøgiftene har vært forbudt i mange år. Les mer om forurensninger fra småbåthavner på Klifs hjemmeside (http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/Mars-2011/Mange-smabathavner-er-forurenset/?cid=3303).

Vedlegg