Gjensidigestiftelsen og Harstad Frivilligsentral inviterer til

Informasjonsmøte 19. juni 18.00-19.30 på Røde Kors Huset, Havnegata 20,


Gjensidigestiftelsen deler ut midler for 2017 og støtter prosjekter som ligger innenfor følgende fem innsatsområder:

 • Sikkerhet

 • Mestring og læring

 • Sosial inkludering og mangfold

 • Fysisk aktivitet

 • Kosthold

  Vi håper mange lag og foreninger ser mulighetene i denne støtteordningen.

  Vi er opptatt av at det skapes god aktivitet lokalt. Her kan et bidrag fra Gjensidigestiftelsen være en utløsende faktor for å skape aktivitet.

   

  Påmelding til Harstad Frivilligsentral post@fvs-harstad.no innen torsdag 15. juni.

  Telefon: 77065890.  Kontaktperson: Vigdis Motrøen.

   

http://s3-mittlag-prod.cmd.as/production/uploads/image/image/34838/18010901_1645482632131795_109714484157369182_n.jpg

http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten