brukerundersøkelse.jpg
Ønsker tilbakemeldinger: fagutvikler Katrine Edvardsen, enhetsleder Baard Haugen, kvalitetsrådgiver Birgitte Hangeland, enhetsleder Randi Kristensen, konstituert enhetsleder Aud Johansen  og fagutvikler Linda Kvam Hanssen. Foto: Øivind Arvola

Hvert år gjennomfører Harstad kommune ulike undersøkelser der målet er å forbedre tjenestene vi yter til våre innbyggere. Nå spør vi pårørende til beboere i våre institusjoner, brukere av hjemmetjenester og besøkende på helsestasjonen for barn om hva vi kan bli bedre på.

Håper på mange svar

- Dette er en svært god måte for pårørende og brukere å komme med tilbakemeldinger på, og vi håper så mange som mulig vil svare, sier kvalitetsrådgiver i Harstad kommune, Birgitte Hangeland.

Det er mulig å svare både på papir og digitalt, og resultatet av undersøkelsen skal presenteres på nyåret.

Det nytter å si ifra

- Vi har hatt flere slike undersøkelser tidligere, og på noen områder scorer vi godt, og på andre områder ser vi at vi må forbedre oss. Dette er en god måte å påvirke tjenestene på, og det blir tatt på alvor innen hvert tjenesteområde, sier enhetsleder for heldøgns omsorg, Baard Haugen. Han har flere eksempler på at tilbakemeldingene gjennom undersøkelsene har ført til endringer i tjenestene.

- Våre institusjoner har flyttet på tidspunkt til måltider, vi har ansatt kulturmedarbeider og innført konseptet Livsglede for eldre blant annet på bakgrunn av disse undersøkelsene, sier Haugen.

Individuell tilpassing

Også på andre områder har undersøkelsene ført til nye rutiner og måter å gjøre tjenestene på, til beste for innbyggerne.

- Vi er gjennom undersøkelsene blitt bedre på å se hva som er viktig for den enkelte, sier enhetsleder for bo og oppfølging, Randi Kristensen, og legger til: Dette er et godt verktøy for å se om vi er på rett vei, og det gir gode innspill til å videreutvikle tjenesten. Det kan også avdekke områder vi ikke er klar over, der vi kan forbedre oss.

Det er konstituert enhetsleder for hjemmetjenesten, Aud Johansen helt enig i.

- Vi har fått tilbakemeldinger på at flere av våre brukere ønsker mer forutsigbarhet når de får tjenestene, og vi har blitt flinkere til å planlegge, men også ta i bruk ny teknologi slik at våre brukere får mer frihet til å gjøre sine ting, og ikke sitte og vente på oss.

Undersøkelsen blir gjennomført nå i oktober. Kontaktperson er Birgitte Hangeland.