Dagsrytme

Mandag: 08:15 - 13:15. Studiehjelp fra kl. 13:15-14:15. 

Tirsdag: ​08:15 - 14:30

Onsdag:​ 08:15 - 13:15

Torsdag: 08:15 - 14:30

Fredag:   08:15 - 14:30

 

 

Språklig fordypning og valgfag

Språklig fordypning/ fremmedspråk/arbeidslivsfag velges i utgangspunktet for 3 år. Hvis noen finner ut at de har valgt feil, kan bytte kun foregå i løpet første halvår i 8. klasse. Et evt. bytte til enten fransk, spansk eller tysk må vurderes nøye, og krever at eleven gjør en ekstra innstas særlig i starten for å kunne ha utbytte av undervisninga. Søk råd hos kontaktlærer/faglærer/rådgiver om du vurderer å endre språkvalg. Du finner mer informasjon om fremmedspråk på Fremmedspråksenteret. 

Valgfag velges for ett år om gangen. Vi strekker oss langt for at elevene skal få det valgfaget de aller helst ønsker, men det er ikke alltid vi får det til. Det er ikke mulig å bytte valgfag i løpet av skoleåret. Karakter i valgfag er avsluttende etter hvert år, og teller ved inntak til videregående skole. Hvis man skifter valgfag mellom to skoleår, teller karakteren som 1/3-karakter om man har hatt faget i ett skoleår, 2/3 om man har hatt det i 2 år.

Rådgiver, sosiallærer, helsesøster

Rådgiver på skolen heter Britt Nordgård. Britts oppgave som rådgiver er bl.a. å informere, veilede og hjelpe elevene vedrørende videregående skole. Foresatte kan også ta kontakt med rådgiver på tlf. 98623551, hvis det er noe de lurer på.

Skolen har en sosiallærer. Alle som ønsker det kan ta kontakt med sosiallærer: det kan være elever som trenger noen å prate med, elever som er bekymret for medelever, osv. Læreren kan gi elever veiledning og støtte i saker hvor de har vansker av sosial art, som f.eks. å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever eller personlige dilemma/vansker. Læreren kan også være en samtalepartner for foresatte og lærere. 

Helsesykepleier, Birigt Strøm Hansen, har åpen dør på skolen tirsager og torsdager kl. 08.30-14.00. Elever og foresatte er velkomne til å ta kontakt når det er behov for det, evt. å lage en avtale. Helsesykepleier kan treffes på telefon 90236988.

Skolebiblioteket

Biblioteket på skolen låner ut både skjønnlitterære bøker og skolebøker. Elevene har et lånenummer som brukes hver gang man skal låne bøker. Alle bøkene en elev låner blir scannet inn på elevens lånenummer og lånt ut via biblioteksystemet. Mister eleven ei lærebok eller en annen bok, må han/hun betale for den. Lånetiden for ei lærebok er et helt skoleår, andre bøker må leveres tilbake etter 4 uker.

Skolemelk

Skolemelk bestilles digitalt på skolelyst.no.  Det er ordenselevens ansvar å hente skolemelken til klassen. Melken må hentes hos Bente mellom kl. 11.20 og 11.40. Det blir ikke utlevert melk etter kl. 11.40. 

Studiehjelp

Studiehjelp

Også i år tilbyr Hagebyen skole studiehjelp for våre elever. Studiehjelp tilbys hver mandag fra 13:15-14:15. Hvordan studiehjelpen organiseres er avhengig av antall påmeldte, og vil fortrinnsvis bli utført av lærere. Studiehjelp er et frivillig tilbud. Elevere som ikke holder arbeidsro og følger anvisning fra lærer vil bli bortvist og ved gjentatte overtredelser miste plassen. Påmelding forplikter deltakelse, elever som ikke møter vil miste plassen. 

Fravær på vitnemål

Fravær på vitnemålet. I følge forskrift til Opplæringsloven § 3-41, skal alt fravær for hele ungdomsskoleløpet føres på vitnemålet. Man kan imidlertid kreve at inntil 10 dager per skoleår ikke føres på vitnemålet dersom fraværet skyldes gitte årsaker. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner kan kreves ikke ført på vitnemålet. Fraværet må ha vart i mer enn 4 dager. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring, og fraværet fra og med fjerde fraværsdag kan trekkes fra på vitnemålet. Det er foresatte som har ansvaret for å ta vare på dokumentasjon for fravær, og legge fram denne ved søknad om reduksjon av fravær på vitnemålet. 

Elevstandard

Elevstandard for Hagebyen skole

 

      Jeg hilser på lærere/medelever når jeg møter dem.

 

      Jeg holder orden i klasserommet, på pulten min, i hylla mi, på gulvet, og setter opp stolen når skoledagen er slutt.

 

      Jeg følger med i timene og opprettholder arbeidsro.

 

      Jeg møter tidsnok og kommer forberedt til timer (har med bøker, skrivesaker, kalkulator, pennal, passer etc).

 

      Jeg tar vare på skolens eiendeler.

 

      Jeg er på skolen hver dag, så fremst jeg ikke er syk, og jeg oppholder meg på skolens område hele skoledagen.

 

      Jeg rekker opp hånda og får ordet før jeg sier noe i timene.

 

      Jeg leverer mobilen i mobilhotellet hver dag.

 

      Ørene mine er fri for hodetelefoner/airpods når jeg er på skolen.

 

      Jeg tar av meg yttertøy (og lue/caps) i garderoben.

 

      Jeg er ute i alle utefriminuttene.

 

      Jeg vet at energidrikk og brus er forbudt på skolen, derfor drikker jeg det ikke.

 

      Jeg tar vare på mine medelever, og har jeg ikke noe positivt å si så tier jeg heller.

 

      Jeg inkluderer alle på en positiv måte og har en positiv innstilling til mine omgivelser.