Det har vært lite smitte i Harstad siste 2 uker. 14-dagers insidensen er i dag på 8/100 000. Oppsummert skåres risikonivået i Harstad til risikonivå 1. Det anbefales derfor at barnehager, og for de skoler det er aktuelt for, går over til grønt tiltaksnivå fra og med uke 25.

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå er at kommunene har lavt smittenivå, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en beredskapsplan for rask overgang til gult eller rødt nivå. 

Flere lettelser

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Dette er første gang siden mars 2020 at vi er på dette nivået. Men det er likevel fortsatt viktig med smittevern.

Fortsatt viktig med smitteverntiltak

Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

 

Les mer om nivåene her.