Før Holte overtok jobben som kommuneoverlege i Harstad i 2019, jobber han som fastlege og assisterende kommuneoverlege. Som kommuneoverlege har han hatt ansvar for medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging i folkehelsearbeid og planverk, samt medisinskfaglig ansvar i kommunen som helhet i henhold til lover og regler. Det inkluderer også håndtering av pandemi.

Fra høsten går han tilbake til pasientene, og går inn som en av fastlegene ved Kanebogen legesenter.

- Jeg skulle svært gjerne hatt Jonas Holte med videre som kommuneoverlege, men har forståelse for at han ønsker å gå tilbake til en mer pasientnær hverdag, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Holte har som kommuneoverlege blant annet hatt det medisinske ansvaret for Harstad kommune sin håndtering av koronapandemien.

Viktig for vår pandemihåndtering

- Jonas Holte har gjort en kjempejobb i pandemien. Han er blitt en kjent, kjær og tydelig stemme både lokalt og nasjonalt som følge av sin innsats. Hans væremåte og autoritet har vært viktig for at vi som kommune samlet har kommet gjennom denne vanskelige perioden på en god måte, sier Hansen.

Vik Hagerupsen overtar

Kommunens smittevernlege og assisterende kommuneoverlege, Kristin Vik Hagerupsen, blir konstituert som kommuneoverlege til en permanent løsning er funnet. Hun har også vært sentral i måten Harstad kommune har løst pandemien på.

- Jeg er svært fornøyd med at Vik Hagerupsen kan gå inn i rollen som kommuneoverlege til høsten. Hun har mye erfaring fra pandemien, og har jobbet tett med Holte i saker som angår kommuneoverlegefunksjonen generelt.

Unik periode

Selv sier Holte at overgangen tilbake til jobben som fastlege er helt udramatisk, og han ønsker å være kommuneoverlege til så å si siste vaksinestikk er satt i Harstad.

- Pandemibekjempelsen har vært et stort lagarbeid, og det har gitt meg mye energi å få være en del av den enorme laginnsatsen kolleger har lagt ned i. Det har vært unikt og helt spesielt å være kommuneoverlege denne perioden. Jeg vil igjen berømme den fantastiske innsatsen fra kommunen, og vil savne folkene – men ikke pandemien, sier Holte.

- Jeg vil følge pandemien til vi er nærmere målstreken, og jeg er sikker på at arbeidet videre – både med pandemien og kommuneoverlegeoppgavene er i gode hender for fremtiden.