tvaksjon1.jpg
På bildet: Kriss Rokkan Iversen, Oscar Abrahamsen, Ole-Jonny Korsgaard, Isak Borch-Holst, Tyra Meininger Saudland, Henry Andersen, Vidar Larsen, Lucas Lidahl Gjerstad, Kari-Anne Opsal, Karin Höök Jacobsen og Håkon Vahl. Foto: Øivind Arvola

Kommunens 7. og 8. klassinger samlet nylig inn plast på strandryddedagen. Elevene fikk 200 kroner per sekk med maritimt søppel fra Harstad kommune, under forutsetning av at pengene gikk til tv-aksjonen. Næringslivet ble også utfordret til å gi 100 kroner til innsamlingsaksjonen per sekk som elevene samlet inn. Til sammen ble det 191 sekker, og i dag kunne Oscar Abrahamsen fra Seljestad barneskole og Isak Borch-Holst fra Seljestad ungdomsskole overlevere pengene på vegne av alle elevene som deltok i aksjonen.
Det var en glad lokal aksjonsleder Kriss Rokkan Iversen som mottok 114 200 kroner til aksjonen.
I fjor kom det inn like under 42 kroner per innbygger i Harstad, og det holdt til en 321. plass i landet. Vi klarer kanskje bedre i år? Du kan følge med her for å se hvor mye som blir gitt fra Harstad i år: https://2020.giverstafett.no/tromsogfinnmark/harstad