Harstad kommune har utarbeidet forslag til Frivillighetsplan for helse og omsorg i kommunen. Planen omfatter i første omgang frivillighetsarbeid på kommunens sykehjem og bolig med heldøgns omsorg.

 

Frivillighetsplanen sendes nå ut på åpen høring og skal senere sluttbehandles av kommunestyret i april 2017. 

 

Vedlagt følger forslag til plan og skjema for høringsuttalelse.

Høringsuttalelse sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

  

Høringsfrist er satt til 1. mars 2017