bilde.jpg

 

Terje Olsen er tilsatt som Frivillighetskoordinator i kommunen.  Stillingen er plassert i stab ved Omsorg Nord, men arbeidsfeltet er hele kommunen.  Harstad kommune har sett behovet for å utvikle et bedre samarbeid, høyne kompetansen ift. arbeidet med frivillig sektor.  I første omgang skal stillingen ha sitt fokus på utvikling av en kommunal frivillighetsstrategi sammen med berørte parter, samtidig som han skal ha fokus på rekruttering, organisering, koordinering og oppfølging av frivillige i kommunens helse- og omsorgstjeneste, i første omgang sykehjemmene. 

 

Terje kommer i fra avd.leder stilling/Kvæfjord mottak, før det har han vært mange år i tjeneste for Tine som kommunikasjonssjef.

 

For å sikre at vi utvikler vår kompetanse vil Terje allerede denne høsten starte opp på nasjonalt opplæringsprogram i regi av Verdighetssenteret.

 

Med oss på laget har vi nå fått en ildsjel, en som liker å motivere og begeistre andre, altså et godt grunnlag for å bygge gode relasjoner med frivillig sektor.