Torsdag 8. juni

11:30 Havna borettslag

12:30 Helsehuset kortidsavdeling/rehab


Onsdag 14. juni

11:30 Kveldssol sykehjem

13:00 Slottet sykehjem


Torsdag 15. juni

11:30 Samatun

13:00 Bergsodden sykehjem