Skånland har størst prosentvis økning av folketallet, mens Bjarkøy hadde størst nedgang i Troms fylke i 2011. Tromsø nærmer seg 70 000 innbyggere.

Tabell: Beregnet folketall, 1. januar 2012
Fylke/kommune Folketall 1. jan 2011 Beregnet folkevekst 2011 Beregnet folketall 1. jan 2012 Prosentvis
19 Troms 157554 938 158492 0,6
1902 Tromsø 68239 770 69009 1,1
1901 Harstad 23423 193 23616 0,8
1911 Kvæfjord 3050 -25 3025 -0,8
1913 Skånland 2896 67 2963 2,3
1915 Bjarkøy 476 -17 459 -3,6
1917 Ibestad 1419 -1 418 -0,1
1919 Gratangen 1115 15 1130 1,3