Ungene skal få øve på å marsjere sammen med korpsmedlemmene.

– Vi skal også synge sangene Ja, vi elsker, Vi ere en nasjon vi med og Hurra for deg, sier FMKN i en pressemelding

For å rekke over flest mulig barnehager har korpset delt seg i tre mindre ensembler, som møter ungene i barnehagene.

FMKN mener det er viktig at vi alle kan noe om hva 17. mai egentlig er, hva som er Norges nasjonalsang, hvorfor vi flagger, hvem Henrik Wergeland er… Kanskje kan vårt lille bidrag i jubileumsåret bidra til at noen flere barn kjenner historien bak vår grunnlovsdag.

– Vi regner med at det blir ekstra høye hurrarop og sterk og klar sang i barnetoget, 17. mai i år, står det i pressemeldingen fra FMKN