Disse forslagene baserer seg på tidligere gjeldende forskrifter i kommunene, og det er kun mindre justeringer i forhold til disse.

I forbindelse med at saken skal fremmes til politisk behandling er forslagene til nye lokale forskrifter lagt ut for offentlig innsyn ved servicetorget i rådhuset og på kommunens hjemmeside. Eventuelle innspill sendes skriftlig til Harstad kommune, drift- og utbyggingstjenesten, 9479 Harstad innen 22.02.2013.

Kontaktpersoner

Enhetsleder Svein-Arne Johansen
Telefon: 77 02 68 00

Fagkoordinator Are Edgar Stenkjær
Telefon: 77 02 68 70