Forslag til handlingsplan 2020-2023 for kjønns- og seksualitetsmangfold er nå ute på høring.

Planforslaget kan leses her.

Innspill sendes postmottak@harstad.kommune.no innen 13. mai 2020.