Planforslaget skal gi hjemmel for å legge til rette for bygging av 3 fritidsboliger på eiendommen.  

Planens innhold og virkninger er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse.

 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 21.09.15 – 02.11.15 i Rådhusets

ekspedisjon, Harstad kommune sine hjemmesider og på Harstad Bibliotek.

 

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 05.09.15 til

Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på epost til

postmottak@harstad.kommune.no.