Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det er ikke fritt skolevalg i Harstad kommune. Denne forskriften avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut fra elevens folkeregistrerte adresse. 

Se vedlegg for hele forskriften med kart over skolekretsene.