Sør- Troms regionråd, Kunnskapsparken Nord og Høgskolen i Harstad har i år gått sammen om å arrangere Forskningsdagene Sør-Troms. De skal jobbe for å bringe forskningen ut til folket, formidle hva forskning og dens resultater betyr for oss i hverdagen og vekke interessen slik at flere unge rekrutteres til forskningsrelaterte yrker.

Målet fremover er at det hvert år under festivalen blir aktivitet i hver og en av regionens kommuner.

Forskningsdagene Sør- Troms har allerede i år et spennende og variert program i regionen. Dette markeres med en åpning på Torvet i Harstad lørdag 22. september. For mer informasjon om Forskningsdagene Sør-Troms gå inn på www.forskningsdageneST.no

Ønsker du å se hva som skjer i resten av landet, lære mer om festivalen eller temaet? Gå inn på hovedsiden www.forskningsdagene.no.