Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Her finner du skjema som barnet må ha med før vaksinering. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. Forenklet informasjon med tegninger finnes i brosjyren Koronavaksine på-1-2-3.

Vaksinering organiseres av skolene. Hvis man ikke er en del av skole-organiseringen kan man bestille time selv. Det forutsetter at man har bank-id. 

Hvis man er over 16 år og ikke har bank-id, kan man ta kontakt med pandemitelefonen på 415 71 800.