Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2019 – 2022 m/betalingsregulativ for 2019 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 6. desember 2018.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 22.11.2018 og i 14 dager.

Ved spørsmål kan Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes kontaktes 91 31 53 48,  john.rornes@harstad.kommune.no

Saken inneholder følgende elementer:

 • Formannskapets innstilling
 • Saksfremlegg
 • Plandokumentet
 • Eiendomsskatt – fritaksliste
 • Betalingsregulativ 2019
 • Søknader om økonomisk støtte
 • Vegliste reasfaltering
 • Oversikt over tilskudd og kjøp av tjenester
 • Presentasjon økonomiutvalget 1/11
 • Svar på spørsmål fra økonomiutvalget presentert 6/11
  • Vedlegg vann og avløp
  • Vedlegg sentrumsutvikling
  • Vedlegg presentasjon fra HRS
 • Svar på spørsmål fra FrP
 • Svar på spørsmål fra Ap
 • Svar på nye spørsmål fra FrP
 • Svar på spørsmål vedrørende skolebibliotek