Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2018 – 2021 m/betalingsregulativ for 2018 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 8. desember 2017.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 24.11.2017 og i 14 dager.

Ved spørsmål kan Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes kontaktes 770 26026 / 91 31 53 48,  john.rornes@harstad.kommune.no

Det utlagte dokumentet inneholder følgende elementer: