Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2017 – 2020 m/betalingsregulativ for 2017 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått økning av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 8. desember 2016.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 24.11.2016 og i 14 dager.

Ved spørsmål kan Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes kontaktes 770 26026 / 91 31 53 48,  john.rornes@harstad.kommune.no

Det utlagte dokumentet inneholder følgende elementer:

 • Formannskapets innstilling
 • Saksfremlegg
 • Viksomhetsplan 2017-2020 m/følgende vedlegg:
  • Oversikt over fritak eiendomsskatt 2017
  • Oversikt over eksterne søknader 2017
  • Betalingsregulativ kommunale tjenester 2017
  • Notat vedrørende barn og unges år
  • Høringsinnspill vedrørende barnehagesturktur
  • Høringsinnspill vedrørende skole- og barnehagestruktur i øyriket