Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2016 – 2019 m/betalingsregulativ for 2016 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått økning av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 17. desember 2015.

Dokumentene finnes også i Rådhusets ekspedisjon fra og med 03.12.2015 og i 14 dager.

Det utlagte dokumentet inneholder følgende elementer:

  • Formannskapets innstilling
  • Saksfremlegg
  • Viksomhetsplan 2016-2019 m/følgende vedlegg:
    • Oversikt over fritak eiendomsskatt 2016
    • Oversikt over eksterne søknader 2016
    • Betalingsregulativ kommunale tjenester 2016