Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 m/betalingsregulativ for 2023 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §14). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret den 8. desember 2022.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 24.11.2022 og i 14 dager.

Spørsmål kan rettes til økonomisjef John G. Rørnes, mobil 91 31 53 48, e-post john.rornes@harstad.kommune.no eller stabssjef Roald E. Andersen, mobil 47 51 37 05, e-post roald.andersen@harstad.kommune.no

Saken inneholder følgende elementer: