Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 m/betalingsregulativ for 2022 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §14). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret den 9. desember 2021.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 25.11.2021 og i 14 dager.

Spørsmål kan rettes til Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes, mobil 91 31 53 48, e-post john.rornes@harstad.kommune.no

Saken inneholder følgende elementer:

Formannskapets innstilling