Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 m/betalingsregulativ for 2021 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §14). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret den 3. desember 2020.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Rådhusets ekspedisjon fra og med 19.11.2020 og i 14 dager.

Spørsmål kan rettes til Harstad kommunes økonomisjef John G. Rørnes, mobil 91 31 53 48, e-post john.rornes@harstad.kommune.no

Saken inneholder følgende elementer:

Formannskapets innstilling

Saksfremlegg

Tekstdokumentet

Eiendomsskatt – fritaksliste 2021

Presentasjon Økonomi, klima og miljøutvalget

Betalingsregulativ kommunale tjenester 2021

Oversikt over tilskudd og kjøp av tjenester

Eksterne søknader om økonomisk støtte

Konsekvenser av økonomiutvalgets innstilling

Spørsmål fra FrP – reduksjon i formuesskatt

Spørsmål fra FrP – Forslag til kutt