Topp_logo_vlg.jpg

Følgende er en oversikt over når forhåndsstemmemottakere vil være tilgjengelig ved de ulike institusjonene:

Institusjon Dato Tidspunk
Bjarkøy helse- og omsorgssenter * Tirsdag 3.9 Avtales nærmere
Omsorgsbolig Lundenes * Onsdag 4.9 kl 11:00 - 13:00
Omsorgsbolig Dalsbakken og Elvebakken Onsdag 28.8 kl 10:00 - 12:00
Kveldsol sykehjem Onsdag 28.8 kl 12:30 - 13:30
Knorrebakken Torsdag 29.8 kl 09:00 - 10:00
Omsorgsbolig Kanebogen Torsdag 29.8 kl 10:30 - 11:30
Stangnes sykehjem Fredag 30.8 kl 11:00 - 13:00
Slottet sykehjem Mandag 2.9 kl 13:00 - 14:00
Harstad sykehjem Tirsdag 3.9 kl 09:00 - 10:00
Olavsgården sykehjem Tirsdag 3.9 kl 10:30 - 11:30
Omsorgsbolig Havna Tirsdag 3.9 kl 13:00 - 14:00
Omsorgsbolig Bergseng Onsdag 4.9 kl 09:00 - 10:00
Omsorgsbolig Samatun Onsdag 4.9 kl 10:30 - 11:30
Sama sykehjem Onsdag 4.9 kl 12:00 - 13:00
UNN Harstad Torsdag 5.9 kl 10:00 - 13:00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere som ønsker å avgi stemme.