Harstad har hatt strenge koronatiltak for å slå ned smitten som har bredt seg i kommunen i mars. Onsdag skal formannskapet tre sammen for å bestemme om man skal forlenge de lokale tiltakene. Det ligger et forslag om å forlenge tiltakene til 26. mars, basert på en risiko- og tiltaksanalyse fra lokal smittevernmyndighet og vurderinger gjort av kommunedirektøren og hans stab.

Det er to punkt som har hatt særlig oppmerksomhet i forkant av møtet: stans i all fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge, samt stans i alkoholserveringen. Begge delene har vært oppe til grundig vurdering før forslaget legges frem, og begge foreslås videreført. Likevel - hvis smittesituasjonen endrer seg, kan kommuneoverlegen oppheve enkeltpunkter i forskriften. 

I tillegg er punktet om forbud mot flere enn fem gjester privat tatt bort, og erstattet med et punkt der man anbefaler å følge nasjonale retningslinjer på området. 

Her kan du lese hele fremlegget.