Etter fem timers mekling på overtid ble det klart at KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren. Unio valgte å si nei, og det blir streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylkeskommuner.

Foreløpig er ingen medlemmer i Unio tatt ut i streik i Harstad.

Fakta om lønnsoppgjøret i offentlig sektor

* LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

* Onsdag startet meklingen i lønnsoppgjøret for staten, kommunene og Oslo kommune, som er tre ulike tariffområder.

* De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS i slutten av april.

* KMD og KS har tilbudt en ramme på 2,7 prosent i tråd med rammen for frontfaget. Fagforbundene krever imidlertid reell reallønnsvekst.

* Kommuneoppgjøret omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene. Lønnsforhandlingene i staten omfatter nærmere 170.000 ansatte, mens oppgjøret i Oslo kommune gjelder drøyt 43.000 ansatte.

Kilde: NTB