Møtene  starter med felles informasjon i skolens aula. Når fellesmøtet er ferdig, gjennomføres det klassevise foreldremøter.

Oversikt over tidspunkt for foreldremøtene:

8.trinn Mandag 3.september kl. 18.00
9.trinn Tirsdag 4.september kl. 18.00
10.trinn Onsdag 5.september kl. 18.00