Foreldre/foresatte skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehage eller SFO, skal betale fra 14. april.

Foreldrebetaling for perioden barnehage og SFO har vært stengt.

SFO

SFO var stengt fra 12. mars til 26. april, en periode på 45 dager. Dette tilsvarer 1,48 måneder, som det ikke skal betales for. 

  • 13. - 31. mars var fakturert og skal tilbakebetales.
  • 27. april - 30. april ble ikke fakturert og skal faktureres.

Slik løses tilbakebetalingen:

  • Faktura for april ble ikke sendt ut. Dette tilsvarer 1 av 1,48 måneder.
  • Faktura for mai ble redusert med 48%. Dette tilsvarer 0.48 av 1,48 måneder.
  • Tilsammen er reduksjonen i april og mai 1,48 måneder.

De som brukte SFO i perioden fra 14. april - 26. april faktureres med dagsats for opphold (126,-). Dette vil komme på fakturaen for juni.

Barnehage

Barnehagene var stengt fra 12. mars til 19. april, en periode på 38 dager. Dette tilsvarer 1,25 måneder, som det ikke skal betales for.

  • 13. mars - 31. mars var fakturert og skal tilbakebetales.
  • 20. april - 30. april var ikke fakturert og skal faktureres.

Slik løses tilbakebetalingen:

  • Faktura for april ble ikke sendt ut. Dette tilsvarer 1 av 1,25 måneder.
  • Faktura for mai ble redusert med 25%. Dette tilsvarer 0.25 av 1,25 måneder
  • Tilsammen er reduksjnen i april og mai 1,25 måneder.

De som brukte barnehagen i perioden fra 14. april - 19. april fktureres med dagsats for opphold (144,-) og kost (13,-). Dette vil komme på fakturaen for juni.