Det er en økning på 108 innbyggere fra 01.01. 2012. Folketallet i andre kvartal økte med 27, mens økningen i første kvartal var på 81.

Økningen fordeler seg med et fødselsoverskudd på 36 og nettoinnflytting på 72. I første halvår ble det født 146 barn. Det er en økning på 8 fra samme periode i 2011.

Bjarkøy kommune har en økning i folketallet på 2 i første halvår, og har pr. 01.07. 2012 457 innbyggere. Fra 01.01. 2013 slås Bjarkøy og Harstad kommuner sammen. Nye Harstad kommune vil ut fra tallene pr. 01.07. 2012 ha 24.205 innbyggere.

Kilde: http://www.ssb.no/folkendrkv/2012k2/hittil19.html