Arbeidslaget har fått oversatt brosjyren om Folkeparken  til tre språk. Første opplag var kun på norsk og er revet bort. Nytt opplag er trykket på norsk , engelsk og tysk.

Brosjyrene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under "kultur og fritid ", i papirutgave hos Destination Harstad, på Servicetorget og hos Arbeidslaget.

Brosjyren inneholder bilder, enkel tekst, og et svært anvendelig kart for turer i marka. Vi håper dette vil inspirere byens borgere, turister og andre til å ferdes ute i Harstads flotte natur.

http://www.harstad.kommune.no/folkeparkenbrosjyre.5512836-177497.html