I forbindelse med høring av forslaget til ny kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms, arrangeres det folkemøter i flere kommuner.

20. mai arrangeres møte for kommunene Harstad, Skånland og Tjeldsund.

Møtet skjer på campus Harstad, UiT mandag 20. mai kl. 1800.

Du kan lese mer om forslaget her: https://www.harstad.kommune.no/revidering-av-kystplan-midt-og-soer-troms-hoering.6218518-460105.html