Harstad kommunes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer finner du i vedlegget under.