Folkeavstemmingen avholdes på samme tid som Stortings- og Sametingsvalget 2009 i Nordbygda stemmekrets på Ervik skole.

Valglokalet er åpent søndag den 13.09 fra kl 1700 til 2000 og mandag den 14.09 fra kl 0900 til 2000.

Stemmerett har personer som er eller fyller 18 år i 2009 og som den 30.06.09 var bosatt i Aun grunnkrets.

Manntallet for folkeavstemmingen er utlagt i forhåndsstemmemottaket på Harstad rådhus.

Stemmeberettigede personer kan avgi forhåndsstemme på Harstad rådhus fram til og med fredag den 11.09, kl 1530.

Folkeavstemmingen vil bli gjennomført etter valgloven og valgforskriftens bestemmelser så langt disse passer.