Harstad kommune henstiller til folk om ikke å ferdes eller oppholde seg i rasområdet. Dette da det kan gå flere ras.
Harstad kommune har i samråd med Politiet besluttet å rekvirere geolog til vurdering av sikkerheten i rasområdet.

Rådmannen