Vaksinen ble satt på en trygg og god måte i henhold til gjeldene retningslinjer. Det var en strålende opplagt Aud Nymoen (93) som fikk en av de første dosene, med tilstedeværende journalister fra IHarstad og HT.  Vaksinatør var Edith Abelsen. Resten av dosene ble satt på beboere på sykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy.

Vi har vaksinert 102 beboere første dag. Vi har enda noen doser igjen som settes torsdag. I neste uke fortsetter vaksineringen på sykehjemmene og eventuelt bosentrene med de dosene vi mottar da.