- Det er en stor ære å få være en del av så viktig dag i folks liv. Folk lever og bor i en kommune, og slik sett er det også fint at kommunen får være den som utøver å vie innbyggerne, sier Bremnes.

Formannskapssalen er klargjort for vigsler etter at vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene i hele landet. Harstad kommune har som mål å kunne gjennomføre vigsler onsdager, torsdager og fredager. På kommunens hjemmesider er det flere detaljer for de som ønsker å gifte seg borgerlig.