Iverksatte tiltak for å redusere sykefraværet

Vi mener at vi nå ser resultater av omfattende prosjekter og tiltak for å få redusert sykefravær. Det er flere faktorer som spiller på lag samtidig. Innføring av medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), arbeid med kontinuerlig forbedring og bevisst bruk av Harstad kommunes verdihåndbok, har gitt både medarbeidere og ledere økte kunnskaper om hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Vi ser at leder, ansatte og tillitsvalgte som setter arbeid med sykefravær inn i denne sammenheng, lykkes bedre med redusert fravær og forsterket fokus på tjenestemottakere. Takk til alle som bidrar til denne utviklingen.

 

Sykefravær 2. kvartal 2017

 

Tjenesteområde

Årsverk pr 31.12.16

2014

2015

2016

2017

2.kv

%

 

2.kv

%

 

2.kv

%

 

2.kv

%

Alle barnehagene

241,6

11,1

 

13,2

 

12,5

 

8,6

Alle skolene

417,1

8,4

 

8,0

 

10,0

 

7,8

Helse og omsorg

682,7

13,5

 

11,6

 

11,7

 

10,3

Hele Harstad kommune

1 742,1

10,3

 

9,7

 

9,80

 

8,6