I forbindelse med at en person onsdag testet positivt for covid-19 på Harstad sykehus, har to ansatte testet positivt. UNN opplyser at 45 personer nå er satt i karantene.

De to ansatte har sine nærkontakter, og av disse har en person til testet positivt. Til sammen har fire personer testet positivt onsdag og torsdag i Harstad.

Hjemmeskole 

En av de som har testet positivt er tilknyttet Harstad montessoriskole. Skolen er nå på rødt tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen. Det er bestemt at det blir hjemmeskole for alle elevene ved skolen fra fredag og frem til juleferien starter torsdag 17. desember. Alle elevene og de fleste lærerne i småskolen er satt i karantene til og med torsdag 17. desember, som er siste skoledag i år. Elevene på mellomtrinnet er ikke definert som nærkontakter, selv om de også har hjemmeskole, men vi ber dem være ekstra oppmerksom på luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.

66 personer er så langt satt i karantene av kommunens smittesporingsteam. UNN har satt 45 ansatte i karantene. Dette betyr at over 100 personer er nå i karantene i Harstad. Dette tallet forventes å stige utover dagen. Alle som er definert som nærkontakter er, eller vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam.

Helsehuset

I forbindelse med smitteutbruddet er kommunen i tett dialog med UNN Harstad.

Rehabiliteringsavdelingen ved Helsehuset er klargjort for å ta imot pasienter fra sykehuset i henhold til våre planer. Vi har skrevet ut 12 pasienter fra helsehuset for å gi plass til sykehusets pasienter, og noen planlagte opphold i neste uke utsettes. De som berøres av dette, vil bli kontaktet direkte.

Sykehuset i gult beredskap

Det er besluttet gul beredskap ved UNN Harstad.Gul beredskap ved medfører følgende endringer i driften:

  • Akuttkirurgiske pasienter for hele UNN Harstad sitt opptaksområde sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø for behandling. Gjelder inntil videre.
  • Akuttmedisinske pasienter for Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund håndteres i Harstad. Pasienter fra øvrige kommuner sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø. Gjelder inntil videre.
  • Det gjøres en gjennomgang av innlagte pasienter, og sykehuset ser på muligheter for utskriving så snart det er medisinsk forsvarlig.
  • Pasienter som regnes som nærkontakter legges på enerom så langt det lar seg gjøre.
  • Det gjøres en gjennomgang av interne ressurser, og muligheten for omdisponering av ansatte mellom avdelinger ved UNN Harstad vurderes.