Alle fire kan knyttes det det lokale utbruddet. Vi har drevet målrettet smittesporing, og den ene av prøvene gjør at vi nå kan knytte to tidligere tester med ukjent smittevei til utbruddet. De fire hadde få nærkontakter.  
Vi har fått svar på 20 prosent av de 190 prøvene som ble tatt tirsdag. Tidligere i dag var 62 personer isolert med covid-19. 315 personer var i karantene. Disse nye tilfellene kommer i tillegg.