BUK (Stor)_1000x667.jpg
Fredag delte barn og unges kommunestyre ut penger til forskjellige tiltak. Her er representanter for de som fikk. (Fra venstre): Erle Mikalsen Rolland og Wenche Mikalsen fra Lia Brage, Ruth Michelsen fra St Sunniva, Ask Jørgensen, Bjørnar Klinkenberg, Ole Iver Klinkenberg og Jesper Stattin fra Harstad cykleklubb. Foto: Øivind Arvola

Hvert år får BUK tildelt en pott på 100 000 kroner som skal gå til tiltak, arrangementer eller prosjekter som kommer barn og unge til gode -og det må være barn og unge med på søknads- og arrangørsiden.

I år kom det inn fem søknader fra ulike aktører, og alle fikk tildelt penger.

  • Harstad Cykleklubb fikk 60 000 til å avholde regionsamling for unger syklister.
  • Håndballaget Lia-Brage fikk om 3 815 kroner for å gjøre sosiale tiltak for å ivareta miljøet for to håndballag.
  • Harstad Aikidioklubb fikk 2 800 kroner til et spesielt kveldsarrangement for sine yngste medlemmer.
  • St. Sunniva søkte gjennom to søknader om støtte til utstyr og møbler blant annet til ungdomslokalene, etter at lokalene de disponerer brant ned. Til sammen fikk St Sunniva 23 671 kroner.