Den enkelte klasse får, i tillegg til denne felles informasjonen som gjelder alle ved skolestart, sine ukeplaner fra kontaktlærer der detaljer for klassen framgår.  Det er også laget et Infohefte for skolen som sendes hjemmet via VISMA-flyt.

 «Min skole»-appen er ellers kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen i Visma Flyt-systemet. Skolen anbefaler foresatte å anskaffe denne appen. Ordninga er beskrevet i skolens infohefte som vil sendes foresatte, samt legges på skolens hjemmeside. Der vil en også finne felles kommunal informasjon, bl.a skoleruta. 

Skolens hjemmeside har flg adresse: http://sor.harstadskolen.no. 

Følgende program gjelder for første skoleuka.  Endringer kan skje ved f.eks endret smittesituasjon.

Mandag 23. aug 1.skoledag

 • 2.-7. kl møter 08.15-14.00
 • 1. kl møter ved flaggstanga 08.30-14.00
   
Tirsdag 24.aug
 • Vanlig undervisning/klassevise aktiviteter iflg ukeplaner 08.15-14.00
         
Onsdag 25.aug
 • Aktivitetsløype klassevis 08.15-12.40
 
Torsdag 26.aug
 • Vanlig undervisning/klassevise aktiviteter iflg ukeplaner 
 • 1.-3. kl 08.15-12.10
 • 4.-7. kl 08.15-14.00
 
Fredag 27.aug
 • 1.-4.klasse:Klassevise uteaktiviteter 08.15-12.40
 • 5.klasse:Sandtorg bygdetun i samarbeid med THS
 • 6. klasse: Ekskursjon til historiske Gressholman
 • 7. klasse: Ekskursjon til historiske Svartvatnet  

Mandag i uka etter skolestart har vi vanligvis hatt grillettermiddag for hele skolen.  Denne utgår foreløpig.

Elevene må ha høvelig utstyr for aktivitetene som foregår ute, og evt drikke hjemmefra inntil melk/juiceordninga kommer i gang. Påmelding til melke/juiceordninga skjer elektronisk til skolelyst.no 

Skolebussene går i de samme ruter som tidligere, se detaljer i ruteplaner for området på tromskortet.no. 

Sikkerhet rundt trafikkavviklinga ved skolen er svært viktig.  Flere skysses nå til skolen, og dette kan skape utfordringer i droppsonen.  Husk at droppsone gjelder korte stopp for av og påstigning, ikke parkering. Respekter skilting og begrensninger i området, og ferdes med varsomhet! 

Det er viktig for oss å si at smitteverntiltak inngår i alt skolen planlegger, selv om vi starter skoleåret på grønt nivå. 

Med ønske om et godt nytt skoleår! 

Solveig Johansen                                                                                Kirsti Hansen
rektor                                                                                                   avd.leder